Vídeos destacats

Programa

Creure Avui és un programa de divulgació de l'església de Mataró, destinat tant a persones creients com no creients, per tal de posar a l'abast de tot-hom, la realitat, les preocupacions, i les vivències dels cristians de Mataró i el Maresme.

Canal responsable

m1tv

Productor

Arxiprestat de Mataró

Bot_producci_ok